تامین خودرو و سرویس ایاب و ذهاب ادارات دولتی و خصوصی
خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان