معرفی شرکت
شرکت شکوفه رویان هرمزگان در تاریخ 29 دی ماه 1387 در اداره ثبت شرکتهای بندرعباس با شماره ثبت 10792 و شناسه ملی 10860427157 به ثبت رسیده و کار خود را آغاز نموده است.

موضوع فعالیت شرکت
1-حمل و نقل
2-تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
3-امور آشپزخانه و رستوران
4-خدمات عمومی
5-نگهداری فضای سبز
6-امور بهره برداری و تاسیسات
7-.....................

خدماتی، فنی مهندسی، فضای سبز
(شرکت سهامی خاص)
شرکت شکوفه رویان هرمزگان